ono

Dsc9738

LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® is een creatieve methode om alle teamleden te betrekken in een denkproces rond topics en thema's die spelen binnen het bedrijf.

Tachtig procent van het menselijk brein is verbonden met de handen. Met de LEGO® SERIOUS PLAY®-methode worden de deelnemers aangemoedigd te ‘denken met hun handen’.

Doelgroep

Individuen die zichzelf beter willen begrijpen en het beste in zichzelf naar boven willen halen.
Een groep van individuen die zich niet gedraagt als een team.
Teams waar alle competenties en talenten aanwezig zijn, en die nood hebben aan betere synergie. 1+1=3
Team dat op zoek is naar de meest geschikte leider/ontwikkeling/project management team.
Ondernemers en managers die hun teamleden op een creatieve methode willen betrekken in een denkproces rond topics en thema’s die spelen binnen het bedrijf.
Ondernemers en managers die een bewegende strategie willen uitwerken om een belangrijke positie in te nemen in de steeds veranderende ondernemingswereld.

Didactische aanpak

Tachtig procent van het menselijk brein is verbonden met de handen. Met de LEGO® SERIOUS PLAY®-methode worden de deelnemers aangemoedigd te ‘denken met hun handen’.

Het is een gefaciliteerde vergader-, communicatie- en probleemoplosmethode, waarbij een erkend LSP©-facilitator de deelnemers leidt door een reeks van vragen die steeds een stapje dieper gaan. Elke deelnemer bouwt zijn of haar eigen driedimensionaal model met speciaal geselecteerde LEGO-blokjes als antwoord op de vragen van de facilitator. Vanuit het individuele, kleinschalige model komen de deelnemers tot een overzichtelijk, geïntegreerd model dat zowel probleem als oplossing weerspiegelt. Deze 3D-modellen dienen als basis voor groepsdiscussie, kennisdeling, probleemoplossing en besluitvorming.

We vertrekken steeds vanuit het individu van elke deelnemer. Door dit principe toe te passen in combinatie met het LEGO® SERIOUS PLAY®-proces (vraag stellen, bouwen, delen en reflecteren) krijg je volgende resultaten:

✔ 100% deelname door iedereen in de groep.
✔ Alle deelnemers hebben tijd om na te denken voor ze aan het woord komen.
✔ Je hoort de unieke inzichten van iedereen met betrekking tot het onderwerp van de discussie.
✔ Alle deelnemers komen aan bod en maken deel uit van de discussie en de besluitvorming.
✔ De manier van communiceren maximaliseert begrip voor elkaar en vlotte communicatie.

Er wordt gewerkt met LEGO® die speciaal ontworpen werd om communicatiekanalen, connecties en zowel relationele als organisatorische elementen weer te geven. Dit zet aan tot het gebruik van een metaforische taal, waardoor ook de moeilijkste pijnpunten makkelijker en objectiever benoemd kunnen worden.

Resultaat

Auditieve, visuele en kinesthetische prikkels dagen hen uit om het onderwerp op een andere, originele manier te benaderen en hun verbeelding te activeren. Deelnemers leren efficiënter communiceren en hun werk met meer vertrouwen, toewijding en inzichten uit te voeren.

Deelnemers leren zichzelf en ook hun collega’s beter kennen.

Programma

Mijn identiteit:
Doel: Beter begrepen worden door jezelf beter te begrijpen.
Wie ben ik en hoe kan ik worden wie ik wil worden?
Tijdsbesteding: halve dag, groepjes van 2 tot maximum 10 personen

Teamstrategie:
Doel: Het volle potentieel van een team snel, effectief en diep lossen en bovenhalen om betere bedrijfsresultaten te behalen. Deelnemers leren hun eigen potentieel kennen en waarom het belangrijk is om het ten volle in te zetten in het belang van het team en de organisatie. Hoe gedragen wij ons als team?
Tijdsbesteding: 2 dagen, groepjes van maximum 10 personen per begeleider. Meerdere begeleiders mogelijk.
Op maat: kan ook voor 1 dag, groepjes van maximum 10 personen per begeleider.

Bedrijfsstrategie:
Doel: Wel doordachte beslissingen nemen die passen binnen de zeer snel veranderende ondernemingswereld.
Tijdsbesteding: minimum 2 dagen, groepjes van maximum 10 personen per begeleider. Meerdere begeleiders mogelijk.

LSP workshops worden steeds uitgevoerd door een gecertificeerde LSP-facilitator voor groepen tot 12 medewerkers. Meerdere facilitators is mogelijk.