ono

HR Business Scan

Weten wat speelt in jouw bedrijf.

Doelgroep

Didactische aanpak

De luisterfases zijn workshops op een interactieve manier en 1op1-gesprekken met als doel te definiëren wat er echt speelt binnen één of meerdere teams van de organisatie.

Na de luisterfase maken we een rapport van de situatie zoals ze op vandaag is. (AS IS) Zonder verbloeming en steeds gericht op groei van mens, team en organisatie.

Resultaat

Je krijgt een groeirapport die zowel de technische groeipunten van de onderneming als de groeipunten op menselijk vlak en cultuur in kaart brengen. Je weet meteen waar je als onderneming kunt op inzetten.

Sterktes en uitdagingen van de onderneming worden meteen zichtbaar. Je krijgt zicht op ambities, waarden en motivaties van de medewerkers op elk niveau van de onderneming of afdeling.

Programma

Het programma wordt steeds op maat gemaakt, naar de wensen en noden van het bedrijf/cliënten.

Standaard starten we met een grondige intake met de opdrachtgever, gevolgd door workshops in groepjes van idealiter 8 personen. (min 6, max 12)
Indien de situatie het wenst nemen we ook 1-op-1 interviews af.

Na deze luisterfase verwerken we de ontvangen informatie in een grondig groeirapport, gevolgd door een terugkoppeling met de opdrachtgever.

Na de HR Businessscan is er de mogelijkheid om verder co-creatief aan de slag te gaan om de gewenste situatie te bereiken.