ono

Enneagram

Het Enneagram is een model op basis van archetypes dat individuen, groepen en organisaties inzicht in zichzelf wil bieden. Het is een uitgebreid kader voor persoonlijke ontwikkeling dat zorgt voor meer persoonlijk bewustzijn, zelf "ont-dekking" en een grotere emotionele intelligentie.

Dsc9846

Doelgroep

Individuen, groepen en organisaties die hun zijn beter willen begrijpen en het beste in zichzelf naar boven willen halen.
Individuen die willen inzetten op persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk bewustzijn en een grotere emotionele intelligentie.
Samenkomende teams die beter inzicht willen krijgen in wie er in het team zit met de bedoeling eventuele toekomstige spanningen met openheid en reflectie benaderen om zo tot nieuwe, betere resultaten te komen en beter op elkaar in te spelen.
Teams die willen groeien door in te zetten op efficiëntere communicatie.
Conflictueuze teams die inzicht willen krijgen in wat speelt binnen het team.

Didactische aanpak

Het Enneagram onthult de gedragspatronen die ons onbewust drijven en ons motiveren om op bepaalde manieren te handelen. Wanneer we deze patronen en motivaties bewust maken, zijn we in staat om ze te transcenderen en rijkere, meer ondersteunende manieren van zijn te ontwikkelen. Werken met het Enneagram stelt individuen in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en groei, van een beter begrip van waarom ze handelen en reageren zoals ze doen.

Deelnemers vullen een vragenlijst in van waaruit wij een profiel opstellen. Voor teams wordt ook een teamprofiel gemaakt.

Resultaat

Je krijgt gedetailleerd inzicht in jouw interpersoonlijke dynamieken, kernmotivaties, sterke en zwakke punten, angsten, ideale doelen, uitdagingen, interne dialoog en verhalen,... samen met praktische ontwikkelingsstrategieën om ze te transformeren.

Op organisatorisch gebied krijg je gerichte tools voor conflictoplossingen, cultuurverandering, organisatorische inzichten, het oplossen van teamuitdagingen, het verhogen van het niveau van functies en relaties en gezinsdynamiek.

Programma

Persoonlijk profiel met terugkoppeling:
Tijdsbesteding: 1 uur om vragenlijst in te vullen en 2 uur terugkoppeling per persoon.

Teamprofiel:
Tijdsbesteding: 1 uur om vragenlijst in te vullen en 2 uur terugkoppeling per persoon. 3 uur teamoefening.

Samenwerking in leiderschap of management:
Tijdsbesteding: minimum 2 dagen, groepjes van maximum 10 personen per begeleider.