ono

Sociale bemiddeling

Sociale bemiddeling is een mogelijk alternatief voor de gerechtelijke procedure om geschillen op te lossen. Een neutrale persoon, de bemiddelaar, zoekt samen met jou en de andere partij(en) een akkoord dat aanvaardbaar is voor iedereen, in een strikt vertrouwelijke sfeer.

Daarbij werken we vanuit het principe van 'meerzijdige partijdigheid'. Elke betrokken partij is gelijkwaardig. Het zijn niet zozeer de standpunten, maar wel de doelstellingen van de partijen die belangrijk zijn.

Het doel van bemiddeling is om te komen tot een win-winsituatie voor iedereen. Dankzij bemiddeling raakt een conflict sneller opgelost. Bovendien zijn de betrokken partijen zélf tot een overeenkomst gekomen, met een duurzaam resultaat tot gevolg.